Waterbasketbal Nederland

Seizoen 2020/21

Opstart seizoen 2021/22

Beste waterbasketballers, 

29 maart 2021 heeft de taakgroep waterbasketbal vergadert over de start van het seizoen 2021-2022.

De taakgroep waterbasketbal heeft in overleg met de KNZB besloten dat er geen waterbasketbal wedstrijden worden georganiseerd tot 1 november 2021. Over de opstart van seizoen 2021-2022 wordt uiterlijk
begin september een definitief besluit genomen. Als er aanleiding toe is, zullen wij al voor de zomervakantie bij elkaar komen en jullie aansluitend informeren. Wij adviseren alle teams al wel met de
voorbereidingen van het nieuwe seizoen te beginnen, maar de wedstrijden niet eerder dan eind november 2021 in te plannen. Vraag dan ook aan de zwembaden wat de termijn is waarop er nog kosteloos kan
worden geannuleerd.

Helaas hebben we geen glazen bol. Ook wij moeten de komende maanden afwachten wat de (on)mogelijkheden zijn om een toernooi veilig te kunnen organiseren. Wij hopen dat de zwembaden na de zomervakantie weer open mogen. Dan heeft elke vereniging een paar maanden de tijd om alle spelers te trainen en conditie op te laten bouwen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Taakgroep Waterbasketbal 

Renate van Urk
Martijn Kosters
Dolf van der Meulen